Lempelse af forsamlingsforbud fra 6. maj.

Nu lysner det for brug af klubhuset. Fra den 6.5. er der adgang for op til 25 personer, der har gyldigt coronapas efter de officielle regler.

Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være den enkelte ansvarlige for mødet, der tjekker for et gyldigt corona-pas. Hvis ikke dette efterleves, kan klubben blive pålagt en bøde. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

For børn og unge under 18 år er der ingen krav om coronapas. Det gælder også for nødvendig deltagelse af voksne i aktiviteten.

Udendørs forsamlinger er nu tilladt for op til 75 personer og vi ser frem til næste mærkedag den 21. maj, hvor der åbnes yderligere, hvis smittetrykket tillader det.

Med sejler hilsen,

SGS bestyrelsen
Bent Jørgensen