Stander ned 3. oktober 2021


Så er sejlsæsonen slut for i år og sikke et år.
Corona bøvlet har præget første halvår,
men så blev vi begavet med en lang periode i juli,
med rigtig dansk sommer når den er bedst.
Der er sket andre gode ting. SGS Ungdom er blevet genfødt
efter alle de år hvor optimisterne samlede støv i Humlebo.
Takket være Kim, Anders og Pernille,
der har kastet sig over genetableringen med stor energi,
så der nu kan mønstres 27 ungdomssejlere.
Det koster kassen at få en moderne flåde op at stå,
men takket være mange bidrag fra fonde og sponsorer,
er det lykkedes at komme godt i gang,
næsten uden at bestyrelsen er blevet mere gråhåret
end den var i forvejen.
Kjeldskov har spyttet 20.000 i kassen som sponsor
og Christian Behrend fra Marineservice Sjælland
har stillet 2 Rib følgebåde gratis til rådighed for Ungdom i år.
Så tak til Ungdom for en flot indsat 2021,
hvor der igen er kommet ungdom på vandet hos os.
Sejlerskolen har i år haft en fuld sæson,
men med en træner mindre end tidligere.
Vi leder stadig efter nye emner til jobbet.
Starten var svær med skrappe restriktioner
men med god vilje fra sejlerskoleholdet
er de kommet godt igennem,
så tak for en rigtig god indsats.
Restriktionerne for møder er nu ophævet
så vi glæder os til at invitere til klubaftner igen.
Den 14. oktober midt under Bådoptagningen
har vi puttet et utradionelt arrangement ind.
Det er præsterne Anette og Gustav Søager,
der kommer og fortæller om deres oplevelser,
som udsendte folkekirkepræster til Madagascar.
De viser gode gamle lysbilleder fra opholdet.
Og den 4. november ser det ud til at lykkes
med foredraget om Middelhavet rundt,
som er blevet aflyst 2 gange før pga. Corona.
Det er Bjarne Eilertsen der kommer og fortæller.
Det starter med ostebord kl. 18.
I havnen har vi fået renoveret ankeret
og pladsen hvor det står.
Ankeret er jo en gave fra sejlklubben
til havnens 50 års jubilæum i 1979
Der står på skiltet
at det stammer fra admiralsskibet Elefanten.
Det tror vi stadig
selv om nogen siger det ikke er sikkert.
Men skal vi sige tak for en god sæson
med et trefoldigt længe leve for Sejlklubben
inden vi stryger standeren, når Niels har skudt sæsonen af.
SGS længe leve.
Sejlerhilsen
Bent