Klubaften

Klubaften den 14. oktober 2021 kl. 19


Midt under bådoptagningen inviterer vi allerede i oktober til årets første
klubaften med foredrag inden for et utraditionelt område for os. Det er Annette
og Gustav der kommer og fortæller om deres oplevelser som udsendte
folkekirkepræster på Madagascar.
De bekriver Madagascar som modsætningernes ø.
Den er verdens 4. største og på mange måder enestående. Det er et land
med stor fattigdom og store problemer på mange områder men også meget
stor livsglæde og gæstfrihed. Naturen er spændende og særegen, og kirken,
som vi arbejdede i, var for et par folkekirkepræster særdeles levende og udfordrende.
Det blev til 5 år – fra 1987 til 1992 – hvor vi og vores tre piger
blev en del af et liv, som vi hverken før eller siden havde drømt om.
Fortællingen bliver illustreret med gode gamle lysbilleder.
Kom og vær med til en hyggelig aften i godt selskab. Tilmelding ikke
nødvendig.
Hilsen
SGS Bestyrelsen