Bestyrelsesnyt 28. oktober 2021

 1. SGS Ungdom.
  Med deltagelse af KimRavn – afbud fra Anders
  -Halvtag: afventer tilladelser og konstruktion.
  -Container beklædes. Anvendes til vinteropbevaring af optimister og deres grej.
  -Der ønskes anskaffet 2 brugte optimistjoller til næste sæson. Det vurderes om de
  gamle optimistjoller skal istandsættes eller kasseres.
  -Walkie-talkier er ikke gode i dårligt vejr. Ønskes erstattet med VHF-radioer.
  Evt. ansøges TRYG-fonden.
  -Der er indkaldt til arbejdsweekend på søndag. Arbejdsliste er udarbejdet.
  -Vinterprogram indeholder teoriundervisning og aftaler med køgebugtkredsen
  om månedlige arrangementer.
  -Ungdom ønsker sodavand i automaten. Er aftalt med Pernille/Frank.
  2: Meddelelser fra formanden.
  -Brug af åben ild (bål) og trækulsgrill er forbudt overalt på havnens område hvor
  der er brændbart underlag. Gasgrill er ok. Trækulsgrill skal anbringes på brandsikkert
  materiale, fx jernpladeunderlag eller lignende og der skal være slukningsmateriale
  til rådighed.
  -Bådoptagninger er gået godt, ingen rapportering om uheld.
  -Den nye redningsstige ved kranen skal serviceres, fastgørelsesbeslag skal justeres.
  -Søsætningsdatoer 2022 er aftalt således: 13/4, 20/4, 21/4, 26/4, 30/4 og 3/5.
 • SGS hjemmesidens administrator ønsker at fratræde. Forslag til ny administrator:
  Michael Christensen. I forbindelse med overdragelse foreslås konvertering
  til ny opsætning af hjemmesiden.
  3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Efter benyttelse af klublokalet skal lokalet efterlades med standardbordopstilling,
  hvis andet ikke er aftalt..
  -Kapsejladsbøjerne er taget op. Næste sæson bliver alle mærker med flagbøjer.
  -Frank Lauge har lånt klubhuset til vinsmagningsaften. Det er et privat arrangement.
  4: Aktivering af nye medlemmer. Se oplæg fra Magnus.
  -Forslag om fællesspisning, invitation til deltagelse i tirsdags/onsdagssejlads
  m.v..
  -Der nedsættes en arbejdsgruppe, med deltagelse fra bestyrelse og udvalg.
  5: Vinteraktiviteter.
  Kommende arrangementer:
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet (del 1) 4. november 2021. Vi starter med ostebord
  kl. 18.
  -Julefrokost i Tirsdagsbev. 14. december 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet (del 2) 20. januar 2022.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  6: Eventuelt.
  -Standerhejsning fastsat til 1. maj 2022.
  Referat Heino Sayk 30.10.2021