Bestyrelsesnyt 18. november 2021

Budget/bestyrelsesmøde:
Til stede: Fra udvalgene: Per, Alex og Anders.
Fra bestyrelsen: Bent, Britta, Niels, Arne og Heino.
Fraværende: Ole (afbud), Magnus (arbejdsramt).
Budgetmøde:
Britta uddelte udkast til budget 2022.
-Klubhusudvalg:
Beklædning og maling af terrassevæggene anslås til kr. 5.000-
Evt. metalplade til grillunderlag anslås til kr. 1.000-
Udhængsskab skal vedligeholdes.
Sejlerskole:
Skolebådene trænger til mindre udskiftninger og reparationer og påhængsmotorerne
trænger til serviceeftersyn. Budgetforslag kr. 3000-
Tirsdags/onsdagssejlads:
Kapsejladsbøjerne skal repareres. Britta/Niels forsøger at sy nye flag til bøjerne af sejldug.
-Ungdomsudvalg:
Budgetforslag runddelt. Viser stort set balance i indtægter udgifter under forudsætning af
at ønskede nyanskaffelser betales af sponsorer.
Der kalkuleres med 5 landpladser ved slæbestedet, hvoraf de 4 sponseres af Jenners og
Havnen.
Aftalen med lån af roklubbens baderum til pigerne fungerer med stor tilfredshed. Vi håber
at ordningen kan fortsætte i 2022. Bent tager en snak med roklubben om evt. betaling
for forbrug m.v..
Containeren ved slæbestedet skal istandsættes med beklædning, maling eller reklamedug.
Løsning aftales med havnen.
SGS har modtaget kr. 14.100 fra DGI’s genstartpulje.
Ungdom har stadig et ønske om et loungemiljø i klubhuset. Ønsket er tidligere afvist af
bestyrelsen med henvisning til at det forhindrer udnyttelse af gulvarealet med bordopstillinger, når der er fuldt hus i klubben og ved udlån, som er en vigtig medlemsfordel. Forslag om at flytte møblerne ud og ind efter behov er ikke hensigtsmæssigt .Der var fortsat ikke stemning i bestyrelsen for at imødekomme dette ønske på mødet.
-Øvrigt:
Bent efterlyste forslag til aktivering af nye medlemmer i klubaktiviteter. Behandles på
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde:

 1. Meddelelser fra formanden:
  -Tirsdagsbevægelsen har besluttet at indføre coronapas.
  -Hjemmesiden konverteres til ny opsætning i forbindelse med overdragelse til ny administrator:
  Michael, Jesper og Magnus tilknyttes ved overdragelse og konvertering.
 2. Meddelelser fra bestyrelsen:
  -Skraldebøtterne er fjernet fra molerne? Bør kunne bruges hele året.
  -Der savnes belysning på moler. Bl.a. på Pensionist-og dieselmolen.
  -Skolebådenes påhængsmotorer trænger til serviceeftersyn.
  -Af sejlklubbens 135 medlemsskaber er der 55 bådejere.
 3. Budgetmødet:
  Britta tilretter budgetudkast til næste bestyrelsesmøde, med udvalgsmødets forslag og
  bemærknnger.
 4. Vinteraktiviteter:
  Forslag til kommende arrangementer:
  Foreløbig vedtagne/afholdte;
  -Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 4. november 2021. Ostebord.
  -Julefrokost i tirsdagsbevægelsen, 14. dec. 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022.
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
  Vi arbejder med at finde arrangement til marts måned 2022.
 5. Eventuelt:
  -Bestyrelsesmøder den 13. januar 2022 og den 3. marts 2022.
  -Generalforsamling den 10. marts 2022.
  -Standerhejsning den 1. maj 2022.
  Ref. 21.11.2021 Heino Sayk