Pas på knækkede pæle

Det kommer næppe bag på mange, at vinteren har været hård ved fiskernes grej. Alligevel vil vi gerne viderebringe en advarsel fra Havnekontoret om at der kan stå knækkede pæle i Køge Bugt, herunder også på stadepladserne omkring Mosede Havn. Fiskerne har allerede rimelligt godt styr på det derude, men det er en god idé at udvise skærpet opmærksomhed på de første ture. En mulighed er at holde sig fra bundgarnsområderne indtil alle passager er retableret. Så bliver turen til Vallensbæk efter is også lidt længere.

Boeje

Ser du en knækket pæl – sådan en der står og lurer lige under overfladen – så må du meget gerne notere position og give besked til Havnefogeden.