Vedtægter

Fra Bestyrelsen har vi modtaget udkast til nye vedtægter ledsaget af følgende besked:

På sidste generalforsamling lovede Bestyrelsen at udarbejde forslag til justering af klubbens love, til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2011.

Forslaget ligger nu i en foreløbig udgave, og vil efter en eventuel finjustering, blive fremlagt som forslag på generalforsamlingen i 2011.

Det har været bestyrelsens målsætning, alene at foretage en kodificering af gældende forhold, samt en udfasning i overflødige paragraffer og tekst.

Der er således ikke foretaget kontroversielle ændringer vedrørende medlemsforhold og rettigheder.

Ændringsforslaget vil blive fremlagt til vedtagelse som et samlet forslag, og det vil derfor være ønskeligt, at eventuelle kommentarer kommer til bestyrelsens kendskab så betids, at der er mulighed for at justere inden forelæggelsen på generalforsamlingen.

Vedtægterne – de nye i forslag ved siden af de nuværende – finder du i en pdf her.

Og vi sparer ikke – html versionen af samme tekst ligger lige her.