Første Prikken til sæsonstart

Som annonceret mødtes bestyrelsen i går aftes for at behandle bl.a. regnskabet 2009, budgettet 2010 og forberede generalforsamlingen torsdag den 18. marts. Indkaldelse og materiale til generalforsamlingen bliver udsendt medio februar, men jeg kan røbe så meget, at Sejlklubben i 2009 ikke gik neden om og hjem til trods for let vigende medlemstal og nogle udgiftsposter, der blev større end budgetteret. Alt det kan vi snakke om den 18. marts. Hvad der måske er vigtigst, at få orienteret om her er, at bestyrelsen har besluttet at skrue lidt ned for frekvensen af Prikken. Som jeg har meddelt her tidligere, så er Prikken ikke en ubetydelig post i budgettet, og når sandheden skal frem, så skal der arbejdes en del for at samle stof til i gennemsnit 20 sider i fire årlige udgivelser. Første 2010 Prikken er derfor planlagt til sæsonstart. Og indkaldelsen til generalforsamlingen vil som konsekvens blive udsendt i en mindre skrivelse.