Bestyrelsen

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Rigtigt! Det er en blæksprutte. Når vi vælger at vise billedet af en blæksprutte netop her, så er det jo ikke for at insinuere nogen lighed til de i det følgende nævnte, men alene for at henlede opmærksomheden på, at der er visse opgaver i Sejlklubben, der næsten kræver at man har otte arme eller i hvert fald formår at arbejde som om det var tilfældet. Til disse opgaver hører helt bestemt bestyrelsesarbejdet.

Den for en rimelig stor dels vedkommende nyvalgte bestyrelse holdt her til aften møde og konstituerede sig ved den lejlighed således:

  • Formand: Bent Jørgensen
  • Næstformand: Ole Hjorth
  • Kasserer: Britta Pedersen
  • Sekretær: Heino Sayk
  • Medlem: Søren Rasmussen
  • Suppleant: Nils Nørbo
  • Suppleant: Johannes Breum

Telefonnumre og mailaddresser på bestyrelsen findes på siden om bestyrelsen.