Søsætning forår 2013

Det vurderes i øjeblikket om søsætningen skal udsættes en periode på grund af det kolde vejr/is i havnen. Det vil i dette tilfælde komme til at gælde samtlige både. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu, men vi må opfordre til at man holder sig orienteret på opslagstavlen/Havnens Hjemmeside. Husk desuden at informere bestyrelsen om forløbet af søsætningen som nævnt på generalforsamlingen.

Hilsen
Bent Jørgensen