Sejlsport.dk

Internetadressen dækker over Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor man fra fredag har kunne finde alt det materiale der er sendt til klubberne i forbindelse med indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er den 20. marts.
Generalforsamlingen foregår på Hotel Nyborg Strand

Generalforsamlingen foregår på Hotel Nyborg Strand

Materialet til generalforsamlingen er omfatende, og vi vil ikke opremse alle dagsordenens punkter her, men blot fremhæve nogle af de emner fra indkaldelsen med bilag vi finder mest interessant, OG SOM måske kunne føre lidt DEBAT med sig:

  • Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse som skal dække øgede udgifter i 2010, herunder lønforhøjelser og stigning i taksten for kørselsgodtgørelse. Er det rimeligt? Eler burde DS som så mange andre rationalisere lidt?
  • Unionens bestyrelse foreslår en række ikke helt ubetydelige ændringer af vedægtern; blandt andet at kredsene droppes til fordel for nogle større regioner. Med kommunalreformen som forbillede, måske? Men burde det give anledning til bekymring?
  • Der er direkte valg til formandsposten. Kampvalg vel at mærke. Bestyrelsens kandidat, Hans, som formelt er indstillet af et lille hav af sejlklubber mod den alternative kandidat,også Hans, bl.a. indstillet af Sønderborg og Dragør.

Et særligt opsigtsvægende forslag er stillet af så promonente kluber som  Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub. De foreslår (udenom bestyrelsen), at vedtægterne ændres så samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen.

Baggrunden er angiveligt et ønske om mere direkte demokrati end den nuværende – og bestyrelsens eget ændringsforslag – giver med kreds hhv. regionsvalgte medlemmer. Det kan umiddelbart give meget god mening, for det kunne jo godt tænkes at f.eks. SGS har mere til fælles med små fiskeri/lystbådehavne i det Sydfynske end vi har med marinaerne i Køge Bugt, og derfor sammen med Fynboerne kunne stille en kandidat .. Det der imidlertid gør forslaget rigtig interessant, og som måske kan bidrage til underholdningen på generalforsamlingen, er klubbernes meget direkte formulerede anledning til forslaget:

En serie hændelser i 2008 og 2009 har vist, at bestyrelsen endnu ikke har kunnet tiltrække de kompetencer og profiler, som er nødvendige for at drive og lede en moderne, effektiv idrætsorganisation. Forslagsstiller mener, at dette har skadet sejlsportens position og interesser i offentligheden og svækket DS’ stilling som troværdig og tillidsværdig, samlende kraft for sejlsportens interessenter.

Det helt store spørgsmål til Sejlklubbens medlemmer er selvfølgelig om vi skal bruge ressourcer på at tage til generalforsamling og stemme? Det kommer til at koste i omegnen af kr. 2.000. Det andet er – naturligvis – hvad vi i givet fald skal stemme ?

I tilgift til den spændende generalforsamling, har DS arrangeret tre samtidige foredrag fredag aften: Måleregler, tracking af kapsejlads og så noget generelt om ting man skal være opmærksom på når man som klub driver en ungdomsafdeling …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *