Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. august kl 19.

Deltagere 

Formand: Niels Kjeldsen, , Kasserer m.m. Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, , Suppleant med foretræde: Arne Strange.

Afbud fra: Næstformand: Jesper Bay Esbensen, SGS Ungdom-kontakt:  Anders Thorsted,Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: RobertKosiara-Pedersen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden

Gas til den ny grill betales af klubben når den benyttes ifm. klub arrangementer. Indkøb administreres af Jørgen Ærenlund. 

Hvis man ønsker at benytte gasgrillen ifm. leje af klubhuset, koster det kr. 50,- til gas, som skal betales samtidig med lejen for huset. 

Der har været sommerferie i Havnebestyrelsen, næste møde er d. 8/8, hvortil vi i SGS ikke har punkter på dagsordenen. 

Niels er blevet kontaktet af en person, der ønsker at blive medlem af SGS. Britta tager kontakten og sørger for det praktiske.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Ingen tilbagemelding fra banken endnu. Jesper skal have fuld adgang til klubbens konti og Niels skal have kigge adgang. Britta kontakter banken.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Restance på 3 medlemmer, som Britta har rykket flere gange, kan desværre resultere i at medlemmerne bliver udmeldt. 

 • Medlemsantal

Medlemstallet er nu 193.  8 ungdomsmedlemmer, hvor der betales familiekontingent, tælles med.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt:
 • Bordet rundt

Se under de enkelte udvalg. 

 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Ungdom /Anders

Er på Stegelejr med ungdom.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Onsdagssejladserne er startet igen. SGS afholder DM for IF 12-14 august.

 • Familiesejlads /Britta & Niels

Tirsdagssejladserne er startet igen.

 • Skoleudvalg / Arne

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Rengøringen efter udlejning har været i orden!

 • Tirsdagsbevægelsen /Arne

Ingen bemærkninger

 • Klubhusudlejning /Britta

Ingen bemærkninger

 • Automatudvalg /Britta

Øl automaten er stadig under overvejelse.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Udviklingen forsætter.

 • POP-UP-udvalg /Niels
 • Jubilæumsarbejdsudvalg– Ingen medlemmer har endnu vist interesse for at deltage i forberedelserne. En drejebog til afholdelse af en reception er udarbejdet. Det er besluttet at annullere planerne om en kombineret havnefest og jubilæumsfejring. Tiden til at arrangere det større arrangement er løbet fra os, og med den omkostningsrisiko der er ved et større  program, har vi valgt at nedskalere til en reception  for medlemmer og venner af klubben som afholdes d. 2. oktober kl. 13 til 16 sammen med standernedhaling!  Invitationer er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest. Vi mangler fortsat frivillige hjælpere til mindre opgaver – så hvis interessen er der, må de, der kan, gerne tilmelde sig!
 • Klubudviklingsudvalg

        fortsat under drøftelse

 1. Sommer- og vinteraktiviteter
 • Jubilæum.

        2 .oktober kl 13-16

 • Stander ned

         Søn 2/10 efter afrigger sejladsen. 

 • Forslag til vinteraktiviteter modtages gerne
 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger
 2. Næste bestyrelsesmøde: 8/9 kl. 19.00 

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen/sekretær