Retningslinier for medlemskab

Bestyrelsen har på et møde den 30. marts 2010 drøftet vedtægternes §3 jf. bestemmelsen at ‘bestyrelsen fastsætter generelle retningslinier for sådanne tilknyttede personers (støttemedlemmer, red.) rettigheder overfor sejlklubben’. Bestyrelsen blev enige om at:

Støttemedlemskabet er for personer, der ønsker at støtte aktiviteterne i sejlklubben uden at deltage aktivt i klublivet.

Aktiv deltagelse i klublivet omfatter f.eks.:

  • deltagelse som bådejer eller skipper ved en sejlads i sejlklubbens regí,
  • deltagelse i sociale arrangementer, eller
  • regelmæssig anvendelse af sejlklubbens faciliteter.

Bestyrelsen har endvidere bedt familiesejladsudvalget og kapsejladsudvalget føje til sejladsbestemmelserne, at ‘regelmæssig deltagelse som gast kræver medlemskab af SGS eller anden klub under Dansk Sejlunion’.

Spørgsmål vedrørende vedtægterne af formel karakter, kan rettes til bestyrelsen via hjemmesidens kontaktformular eller e-mail.