NytårshilsenSGS bestyrelsen ønsker hermed alle et godt nytår med håbet om at klubben overlever et år, der ikke har budt på fælles aktiviteter i nævneværdig grad. Aflysninger og begrænsninger af forsamlinger har for det meste været på dagsordenen. Det er jo så en ringe trøst at det også gælder resten af samfundet. Med den nuværende usikkerhed om muligheder for mødeaktivitet er der ikke fastlagt datoer for nye aktiviteter.

Vores foredrag om Middelhavet rundt i 2020 er aflyst i marts og november ligesom mange andre aktiviteter. Sideløbende hermed har klubhuset har været beordret lukket i lange perioder. Jeg tror mange tænker at det ikke er meget man har fået for sit kontingent i 2020. Vi håber at vores medlemmer bider tænderne sammen og holder ved når Britta sender regninger ud til foråret.

På de indre linjer har der dog været en del aktivitet med retablering af en ungdomsafdeling. Kim Ravn og Anders Thorsted med hjælpere har sat sig for at få en ungdomsafdeling vagt til live igen i sejlklubbens regi. Det er meget vigtigt for klubbens fremtid at der kommer nye aktiviteter ind som åbner for nye generationer.

Under etableringen af ungdomsafdelingen er der ved siden af behov for nyt udstyr rejst krav om ændring af vedtægterne, så der igen bliver mulighed for at blive  juniormedlem til en lavere pris. Dette blev afskaffet ved de seneste vedtægtsændringer i 2013. Det er vurderingen at det ikke er realistisk at kræve både familiemedlems-skab og undervisningsgebyr for at børnene kan deltage i jollesejlads.

Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen hvor mindst 25 % af stemmeberettigede medlemmerne er tilstede og at mindst 75% stemmer for ændringen. Hvis der ikke møder 25%, skal der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling hvor 75% af fremmødte, der stemmer for forslaget er tilstrækkeligt for at vedtage ændringen.

Tidspunktet for afholdelse af  vores generalforsamling er iflg. vedtægterne inden 1. april, men muligheden for afholdelse og form er p.t. rent gætteri.

SGS bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Bent Jørgensen