Vinterhilsen

Mens vi venter på at blive vaccineret og at stavnsbåndet bliver ophævet er der god mulighed for at nyde naturen der er ekstra flot i øjeblikket. Mosede Havn byder på en flot udstilling mod syd af 7 smukke danserinder i flot positur. Ellers er der ikke ret meget liv i vores klub p.t. Faktisk slet ikke noget. Huset er lukket indtil videre og der er kun adgang i huset for at bruge toiletterne.

Vores foredrag om Middelhavet Rundt er aflyst to gange, men foredragsholder har lagt billederne i dybfryseren så de kan holde sig til det bliver muligt at gennemføre. Som nævnt i vores nytårshilsen er der en generalforsamling der truer med at blive meget forsinket således at det ikke bliver mulighed for at afholde den i tide inden sejlsæsonen starter. Der skal en vedtægtsændring til for at vi kan tilbyde nye optimistsejlere junior medlemsskab i SGS Ungdom.

Jeg har været i kontakt med Dansk Sejlunion der kan se problemet og som er enig i at en skriftlig generalforsamling kunne være løsningen. Der skal i så fald være revision af de skriftlige tilbagemeldinger (stemmer) der ligger udenfor bestyrelsen. Hvis der ikke sker væsentligt nyt omkring åbning af samfundet vil vi i begyndelsen af marts udsende det sædvanlige materiale på mail til alle medlemmer med den endelige instruks for tilbagemeldinger. Alternativet kunne måske være en virtuel generalforsamling.

Med sejlerhilsen

Bent