Nyt fra bestyrelsen

Onsdag d. 16 marts 2022 konstituerede SGS’ nye bestyrelse sig som valgt på generalforsamling den 9. marts 2022 som følger:

Formand: Niels Kjeldsen

Næstformand: Jesper Bay Esbensen

Kasserer m.m: Britta Pedersen

Sekretær & IT: Michael Christensen

SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted

Suppleant: Robert Kosiara-Pedersen (assisterende sekretær)

Suppleant: Arne Strange

Suppleant: Magnus Reitzel

Revisor: Jørgen K. Petersen

Revisor: Anni Madsen

Revisorsuppleant: Jytte Larsen

På mødet blev bestyrelsens første tanker om dens kommende arbejde formuleret og drøftet. Der kom mange interessante og kreative ideer samt forslag på bordet. Dem vil vi behandle i bestyrelsen og drøfte med diverse klubudvalg m.fl. for at trykteste, hvorvidt klubbens medlemmer også finder vores tanker og ambitioner interessante nok til at blive søsat i det kommende år.

Siden sidst:

 • Tillykke til Ungdomsafdelingen som har modtaget fondsbevilling, på 25.000 kr. fra IFS (Greve Kommune) og 30.000 kr. fra DIF og DGI’s Foreningspulje, til indkøb af optimistjoller til erstatning af udtjente både.
 • SGS Ungdom deltager med 3 sejlere i Aarhus d. 26. marts i Dansk Sejlunions ny konference for unge i sejlsport. Se her det vildt spændende program de unge mennesker skal opleve  https://dansksejlunion.dk/nyheder/2022/ung-i-sejlklubben. God tur til dem.
 • Klubben har fået tilbudt kursus i Manage2Sail. Det vurderes ikke at være aktuelt pt.
 • Klubben har også fået tilbud om deltagelse i kurset ”DH-måler”, der finder sted i Vedbæk Sejlklub den 30. april 2022. Se mere på følgende link: https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/4fed9290-ce9e-ec11-b400-002248806093der er stadig pladser. Hvis et af vores medlemmer har lyst til at blive vores nye klubmåler, skal du henvende dig til bestyrelsen.
 • Foreningen har modtaget forespørgsel fra filmproducenten sprint.film, om vi vil støtte et filmprojekt til udarbejdelse til diverse videoer til undervisning i sejlads. Der var stemning for dette, da det ikke indebærer nogen økonomiske forpligtigelser. Følgende YouTube-film er produceret af kræfter bag sprint.film ”Hvordan sejler man en fuldrigger” – imponerende! Click links – Episode 1 – 2 – 3:

https://www.youtube.com/watch?v=FibsaeS_4MU

https://www.youtube.com/watch?v=ylLgyKCmIvM

https://www.youtube.com/watch?v=HmAOrU2UZGQ

 • Klubben har 70-års jubilæum i år. Det tænkes fejret den 27. august. Vi søger inspiration og input til, hvordan det skal fejres, så vi søger derfor medlemmer til et festligt arbejdsudvalg. Bestyrelsen sender mail til alle medlemmer, hvor man kan tilmelde sig, hvis man vil hjælpe. Så kom frisk 😊
 • Standerhejsning den 1. maj arrangeres af Britta, som også inviterer. Vi forventer, at der bliver mulighed for at benytte grillene.
 • Opdatering af vores SGS’ hjemmeside fortsætter.
 • Der er udfordringer med stoppet kloak i og under klubhuset. Der er møde den 17. marts med Roklubben og Havnen omkring spuling af kloakken. Per Lassen og Niels deltager fra sejlklubben. Vi melder tilbage senere, men indtil videre henvises til havnens faciliteter.
 • Vi minder til slut om Klubaften den 22. marts 2022 kl 19 hvor to meget interessante punkter er på dagsordenen.
 1. Dansk Søredningsselskab
 2. Stenrev Køge Bugt

Især punkt 1 ser jeg selv frem til at høre om, med håbet, at jeg aldrig får brug for deres assistance. Men da håb alene er en dårlig strategi, deltager jeg selv for i det mindste at have tilegnet mig lidt teoretisk erfaring, hvis jeg skulle komme i en kritisk situation. Jeg tror det kan gøre en forskel, at have hørt på Søredningsselskabet erfaringer, og lært hvad de forventer af den nødlidende i situationen.

Punkt 2 er også spændende om end ikke så farligt, hvis bare man holder afstand 😊.

Der er stadig ledige pladser i klubhuset. Vi ses håber jeg – du er nemlig velkommen.

Med venlig hilsen formanden