Bestyrelsesmøde 2. marts 2023 kl. 18.30 i klubhuset

Deltagere inviteret: 

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand: Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m. Britta Pedersen, sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Magnus Reitzel.

Særligt indbudte: Klubhusudvalget ved Helge Christensen, Niels Fjøs, Per Lassen samt ungdomsleder Kim Ravn og formand for skoleudvalget Poul Ottosen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Valg af dirigent

Robert blev valgt.

 • Afbud fra Anders Thorsted, Jesper Bay Esbensen og Niels Fjøs
 • Velkommen til særligt indbudte

Helge, Per, Kim og Poul blev budt velkommen og takket for fremmøde.

 • Forslag til, at klubhusudvalget og Kim Ravns dagsordensforhold behandles som pkt. 2

Taget til følge.

 • Forslag til, at klubbådenes status og fremtidige brug drøftes under pkt. 3

Taget til følge.

 1. Klubhusudvalg
  • Indkøb af lounge-møblement besluttes

Der blev kigget på flere muligheder og vejet for og imod. Der blev lagt vægt på, at lounge-møblerne skulle kunne anvendes både ude og inde samt være lette at flytte og nemme at vedligeholde. God siddekomfort og robuste materialer blev også vægtet højt. Valget faldt enstemmigt på model Sollerön fra Ikea. Per og Helge tager en tur i Ikea og laver kvalitetstjek, og hvis de lever op til kravene, sørger de for, at der bliver indkøbt 2 sæt møbler samt hyndeboks/bokse.

 • Reglement for benyttelse af lounge-møblerne drøftes

Møblerne skal primært anvendes på terrassen. Møblerne kan også anvendes inde i klubhuset og skal efter brug sættes tilbage på terrassen. Hynderne skal lægges i hyndeboksen, som aflåses med en lås, som klubhusnøglen passer til.

 • Status for renovering af belysning i klubhuset (go/no go?)

Udskiftning af loftbelysningen er indtil videre stillet i bero. Løsningen med 230V LED spots kræver, at alle loftplader skiftes samtidigt!  Et nymalet loft vil nok kræve, at væggene også males. Så med de nuværende lavere elpriser, er besparelsen ikke stor nok i forhold til den samlede udgift og det ret store arbejde. Men bestyrelsen arbejder videre med at nedbringe vores ret store elforbrug, som omfatter hårde hvidevarer, belysning og varme. Britta kunne oplyse, at forbruget for januar og februar er 1789 kWh! En udgift på kr. 7.728! Så tænk over, hvor vi kan spare el i klubhuset. Forslag modtages gerne.

 1. Skoleudvalg, Ungdom og kapsejladsudvalg – samarbejde vedr. IF klubbådene
 • Status på vedligehold og opgradering af ”Mose”-bådene og renovering af ”Etteren”

Magnus m.fl. starter renovering af Etteren i nær fremtid. Der er bestilt rulleforstag og nye sejl, som leveres i april. Michael henter rulleforstag hos John Mast og Allan Jensen aftaler det videre forløb med Høj Jensen Sails. Magnus sørger sammen med skoleudvalget for, at spil flyttes op på ruffet og bådene i øvrigt optimeres til kapsejlads.  

 • Fondsmiddelansøgninger og sponsorstøtte drøftes

IF-klubben har fået afslag på ansøgning om støtte fra DS. Det blev besluttet, at ungdom søger støtte hos DIF/DGI, da muligheden for et positivt tilsagn er størst for dem fremfor vores IF-projekt for nuværende.

 • Fordelingsaftale drøftes såvel som regler for brugen af klubbådene mellem de tre ”aktører”

Det ser p.t. ud til, at alle 3 skolebåde bliver besat af voksensejlere til onsdagskapsejladserne. Ungdomssejlerne finder det vanskeligt at binde sig for hele sæsonen i en IF’er og vil alternativt blive tilbudt gastepladser, når ungdomsaktiviteterne tillader det.   

Potentielle nye instruktører og nye medlemme

Kaare Anshøj har meldt sig som ny sejlerskoleinstruktør, og en mulig ny bådsmand er også på vej. Der holdes intromøde i Sejlerskolen den 16. marts. Vi mangler 2 kapskippere til onsdage, men har de videregående elever. Så kontakt Magnus, hvis du har lyst til det! 

 1. Meddelelse fra kassereren
  • Regnskabsforhold siden sidst

Vi har skiftet til el-leverandør med en lavere pris.

Ungdom har fået fondsmidler fra Nordea-fonden til indkøb af 2 Feva-joller.

 • Regnskabsassistance til IF-klubben (kan det arrangeres?)

Overvejes.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
  • Ungdom /Kim

Vinterundervisning kører hver mandag. Teori, knob, fitness, film og hygge.

Pause i december.

Arrangementer på tværs af Køge Bugt Kredsen – skøjtehal, svømmehal.

Nye fondstilskud modtaget på hhv. 30.000 og 20.000 til indkøb af nye joller (laser og Feva).

Der drøftes hvilke jolletyper giver mest mening.

Feva-jolletrailer indkøbt fra Hellerup sejlklub. Muliggør transport af 3 Feva/Zoom8 joller uden at skulle låne hos naboklubber.

Sommerprogram planlægges. Spas og Sejlads, Stegelejr, Kredsmesterskab. Tursejlads med kølbåde for de store, Harboe Cup samt diverse events som forældre selv må stå for.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 3

Oppustelige kapsejladsbøjer er indkøbt. Faste bøjer er ved at blive lavet. Magnus er ansvarlig for bemanding af skolebådene, når de anvendes til kapsejlads om onsdagen i samarbejde med Poul fra skoleudvalget.

 • Skoleudvalg / Michael

Der afholdes intromøde i Sejlerskolen onsdag d. 16/3-2023 kl. 19 i klubhuset for nye og gamle elever.

Øvrige forhold, der ikke er relateret til punkterne drøftet under pkt. 3

Ingen bemærkninger.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Ingen bemærkninger.

Øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels

Ingen bemærkninger.

 • Klubhuslån /Britta + Niels

Lånekontrakt og regler for brug er revideret og godkendt. Hjemmesiden opdateres.

Birgit Kjeldsen har overtaget administrationen af udlån fra Charlotte og er kommet godt i gang.

 • Automat-udvalg /Britta

Den gamle øl-automat bevares indtil videre. Den er stort set kun tændt nogle få timer om tirsdagen. En moderne automat vil være for dyr i drift i forhold til behovet.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Nyt tema, hvor der er plads til annoncer fra sponsorer, er under udarbejdelse.

 • Udestående opgaver liste /Niels

Nyt punkt til listen: – Vedtægtsrevidering – arbejdsgruppe udpeget iht.

generalforsamlingen. Varetages af Gert og Ove.

 • POP UP-udvalg /Niels

Ikke behandlet (udsat).

 1. Forår – og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • Stander op (hjælp til praktiske opgaver på dagen søges – tilmeld hos Britta 😊)
 • Stander ned
 • Kalender

Forslag:

 • Besøg fra langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord/ sikkerhed generelt
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) hvad kan/vil vi deltage i?
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Festivitas: Sankt Hans, julearrangement, fastelavn, pandekagedage el.lign.
 • Åben hus/havnefest.

Medlemsinteresse undersøges.

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 1. Næste møde – onsdag den 5. april kl. 18.30.

Med venlig hilsen Michael Christensen/Sekretær