Formandens tale til SGS standerhejsning nr. 71 d. 30. april 2023

Hej allesammen – velkommen til SGS’ standerhejsning nr. 71 på denne dejlige solskinssøndag – tak for at I er kommet.

Vi er bare heldige – solskin igen i år på denne festdag, det er at afholde standerhejsning i en sejlklub – selv om vi har fortjent det gode vejr, er der grund til at være lidt taknemmelig, for det er ikke givet, at man altid får som fortjent – men det hjælper som regel at arbejde for sagen, så er man nemlig ofte heldigere med at opnå det man gerne vil. Igen i år har der været stor aktivitet op til i dag for at klargøre alle fartøjerne til sæsonstarten. Glæde er blevet observeret under bundsmøringsaktiviteterne, selv om april har været en kold fornøjelse. Som et klubmedlem meget sigende uopfordret ytrede ”jeg holder af alt forefaldende arbejde omkring båden, men forberedelserne til søsætning og mastemontering er altså en tand hyggeligere, end når vi skal tage bådene op om efteråret” – med den indstilling er det nemmere at holde til den kolde vind, det kan trække med mellem stativer og kølene. Det føles ikke koldt, hvis man brænder for sagen.

Jeg synes, SGS ligger lunt i svinget. Det fungerer, og vi er i udvikling. Vi er ambitiøse og vil mere, men må erkende, at ting tager tid. Men det hele er nu ikke så ringe endda.

Vores klub ligger i en dejlig lille, livlig havn. Medlemsmæssigt er vi færre, end de er i vores naboklubber. Men arbejdet og opgaverne med at få en klub til at fungerer er det samme. Så derved er vi forholdsmæssigt færre til at overkomme det, der skal til.

Rammerne, vi har, i form af klubhus og brugen af dette bliver støttet af klubhusudvalget og klubhusudlejning, der sørger for, at huset benyttes optimalt, og at det fungerer. Altid er de proaktive, så vi er blevet vant til, at det hele som ved rent trylleri virker, som det skal. Jeg ved, at det værdsættes, men det er nu alligevel ekstra skønt for dem, når andre uopfordret hjælper til.

Vi går en ny sæson i møde med en lille tilgang af medlemmer.

Vi har fået ekstra bådkapacitet til at uddanne flere nye sejlere, og vi skal være meget taknemmelige for det arbejde, skoleudvalget yder i den sammenhæng. Det er hårdt arbejde, der bliver præsteret, for at få eleverne gennem skoleforløbet. Skoleudvalget ofrer mange frivillige timer for at introducere sejlsportens glæder til nysejlerne. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, er der plads ledig.

Det samme gælder i ungdomsafdelingen, hvor de yngre og håbefulde sjæle kan glæde sig over det fantastisk engagerede hold af lidt ældre årgange, der ofrer så godt som al deres fritid på at give gode oplevelser til ungsejlerne. Tak til dem og de engagerede forældre, der giver en hånd med i hverdagen.

Sejlerlivet er mere end at kunne praktisk sejlads og navigere sig frem til, hvor man har tænkt sig at dukke op.

Udvalgene for kapsejlads, tursejlads og familiesejlads driver deres interesse dedikeret med hygge i fokus. Hygge skal man ikke blive narret til at opfatte som uambitiøst. Udvalgsmedlemmerne bruger mange timer af deres fritid på planlægning og effektuering af sejladser til glæde for alle deltagere. Den største motivation, man kan give udvalgsmedlemmer, er at deltage i det, der tilbydes.

Tirsdagsbevægelsen er helt særlig for SGS og et fyrtårn for foreningen i ordets helt basale betydning. Medlemmerne af bevægelsen skal findes i det øverste og mest erfarne lag i klubben. Bevægelsen har en vigtig funktion i bevidst og vedholdende dyrkelse af fællesskabet.

Bestyrelsen håber i den kommende sæson at kunne hjælpe til med at vedligeholde fundamentet til en fortsat god udvikling af klubben i forening af foreningen til et dejligt fællesskab omkring dyrkelse af sejlsporten.

Jeg vil gerne bede Pernille Ravn fra ungdomsafdelingen om at hejse flaget og bede vores allesammens  Britta om at assistere og tilse, at alt foregår på rette vis.

Imens flaget går til tops, synger vi, så godt vi kan, SGS’ nye standerhejsningssang skrevet af Kim Ravn, som er leder af ungdomsafdelingen til melodien ”Nu går våren gennem Nyhavn” af Sigfred Pedersen.

Når sangen er sunget, og flag og stander er til tops, udråber vi et trefoldigt SGS længe leve efterfulgt af en salut affyret af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2023 er skudt i gang.

Sejlerhilsen Niels Kjeldsen