HUSK mærkning af dit stativ!

Jeg mødte en meget frustreret Havnefoged, der var i gang med af finde de stativer, som skulle bruges til dagens båd optagning.

Frustreret med god grund, da nærmest ingen af stativerne var mærket. Vi siger derfor endnu en gang! Alle stativer skal være mærket med dit medlemsnummer i Havnen, nummeret står på den mærkat, du får udleveret hvert år!

Støtterne skal være skuret ned og klodserne skal være klar.

Ved at hjælpe Havnefogeden, hjælper vi os selv, det hele glider nemmere og der bliver mindre ventetid til glæde for alle!

Havnen vil også gerne vide, hvem der har centerløft. Så hvis du har centerløft, så send en mail til administration@mosedehavn.dk med angivelse af: Centerløft, bådtype og dit medlemsnummer i Havnen.

På vegne af bestyrelsen/ Michael