Referat fra bestyrelsesmøde

Sejlklubben Greve Strand

Bestyrelsesmøde 3-24 – mandag den 11.03.2024 kl. 18:30

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem: Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen

Dagsorden 

  1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud

Anders Radoor Olesen, Anders Thorsted 

Underskrift af referat BM 24/2-24

Underskrevet uden anmærkninger. 

Næste BM og SGS-samlinger:

Generalforsamling 2024, onsdag 13/3 2024 kl. 19.00

2. SGS’ drift, administration, økonomi, IT, aktivitetsledelse, klubudvikling og uddannelse:

  • Generalforsamling 2024

Niels orienterende om indholdet i formandens beretning, der fremlægges på GF og udsendes til medlemmerne  efterfølgende.

  • Strategiudvalg 2030

Strategiudvalgets planer fremlægges på GF.                             

  • Vedtægtsændringer til afstemning på GF 2024

Er gennemarbejdet af Niels og Michael og fremlægges på GF

Andre forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på GF

Ingen

3. Bordet rundt

  • Kapsejlads, Skoleudvalg, familiesejlads

Der udarbejdes og underskrives en købskontrakt for køb af IF Den 91, som               der søgt fondsmidler til.          

  • Klubhusudvalg /Britta

Britta har I årevis vasket håndklæder og viskestykker for klubben. Det bør lægges ind under rengøring. Britta finder en pris.

5. Eventuelt                                 

Bertram og Magnus afholder et kapsejladsregelkursus man. D. 15/4-2024 i klubhuset.   

 Britta laver en aftale med Flügger farver i Greve, så vores medlemmer kan få 20%                                                                                    i rabat.

Oplys medlemskab af SGS ved handel. SGS får 5% i cashback ved samlet                                                        handel over kr. 10.000 pr. år. 

6. Næste BM

Konstituering af bestyrelsen efter GF aftales senere                             

På vegne af bestyrelsen

Michael Christensen