Kalenderen 2011

Der er allerede kommet indhold i kalenderen. Og siden her skulle vist være sat således istand, at man ude til højre under overskriften “kommende arrangementer” vil kunne ser hvad der er i vente, ihvertfald i den nærmeste fremtid.

Har du kalenderen i nærheden, vil du måske notere følgende datorer:

  • Generalforsamling torsdag den 24. marts
  • Klubaften torsdag den 14. april
  • Standerhejsning søndag den 1. maj
  • Afriggerfest / standernedtagning lørdag den 1. oktober

Dertil kommer selvfølgelig kapsejlads hver onsdag og familiesejlads hver tirsdag. Pinsetur og Kristi Himmelfartstur, Grill til Skt. Hans  og meget mere.

Hold øje med hjemmesiden her, klubbladet og opslag ved Sejlklubben.