KLUBAFTEN D. 22. MARTS 2022 KL. 19.00

Vi har denne gang søgt kontakt til lokale aktører der arbejder i vores område med opgaver som sikkerhed til søs og øget biodiversitet – alt baseret på frivillig indsats.

Alle brugere på Mosede Havn er velkomne – max. 60 personer efter møllemetoden: Tilmelding nødvendig på mail: britta@sgs-greve.dk

Pkt. 1 på programmet.

Dansk Søredningsselskab i Køge ved Kent Nielsen kommer og fortæller om deres oplevelser i Køge Bugt med 48 søredninger i 2021 og der vil selvfølgelig blive tid til spørgsmål og mulighed for at støtte det gode formål.

  • DSRS baggrund og historie. Hvordan startede det hele i Danmark
  • Økonomi. Hvad koster det at blive medlem og hvilke muligheder har man som sejler.
  • Hvordan gør man hvis man får brug for hjælp. Hvem ringes der til?
  • Søredning og opgaverne på vandet. Der vises forskellige aktioner hvor DSRS har hjulpet til.
  • Sikkerhed til søs. Der gives en række gode råd med udgangspunkt i alt det som DSRS oplever på vandet når uheldet har været ude.
  • Hvad skal man forberede sig på inden der stikkes til søs. Selv de dygtigste sejlere laver fejl og glemmer.
  • Hvordan reager man når uheldet rammer. Behov for førstehjælp om bord herunder HLR, brand ombord, grundstødning, motoren sætter ud, knækket mast mv.

Pkt. 2 på programmet.

Orientering om arbejdet med etablering af stenrev i Køge Bugt ved formand for foreningen Allan Scheller hvor formålet er følgende:

  • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
  • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
  • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

Med sejlerhilsen

SGS Bestyrelsen