Café Fremtiden torsdag d. 23 februar 2023 kl. 18

Ingen tør ændre på konceptet så det fortsætter som tidligere med en varm ret, der udleveres ved buffeten sammen med et eller flere glas selvskænket vin – endda til de samme priser som tidligere (60,- for mad og 10,- pr. glas vin). Efter spisningen er der fællessang akkompagneret af Allan.

Næste punkt på programmet er kaffe og bankospil med gode gevinster. Prisen pr. bankoplade er som hidtil 10 kr.

Vi mødes kl. 18

Bindende tilmelding senest fredag den 17.2.23 til Britta@sgs-greve.dk.

Husk at tjekke bekræftelse fra Britta!

Betaling for mad til Allan på MobilePay: 61 33 83 00

 Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen