Standerhejsning 2024

Formandens tale til SGS’ standerhejsning nr. 72 -søndag den 28. april 2024

Hej til jer alle

Velkommen til det bedste årlige arrangement i SGS. Vi er nemlig samlet for at sende vores stander til tops. Standerhejsningen er en dejlig tradition, hvor vi markerer starten på sæsonen. Som sædvanligt har vejret i opløbet mod i dag været imod os. Det har været surt med kolde våde vinde mellem bådene på vinterpladserne, men der er blevet gået til biddet, og de fleste har fået deres båd i vandet, om end ikke alle har nået at få mast på skibet og fået adgang til deres vanlige pæleplads pga. det noget større vedligeholdelsesarbejde end ellers på moler og kajer, som Mosede Havn har iværksat til glæde for os alle på sigt.

Men i dag skinner solen som sædvanligt, når SGS har standerhejsning, og vi er med optimistiske forventninger klar til mange dejlige dage på søen de kommende måneder.

Meget er sagt, skrevet, drøftet og diskuteret på tværs af udvalg og afdelinger i klubben med rapportering på SGS’ hjemmeside og på Facebook vedrørende udfordringer, udvikling, tiltag og opnåede mål. Selvom vi altid har udfordringer at tage os af, er der andre tidspunkter end ved standerhejsningen, hvor vi kan tage os af dem. I dag vil vi nøjes med at hygge os. Derfor – som et nyt tiltag – er formandens tale i år kort og koncis.

Bestyrelsen vil støtte udvalg og afdelinger, så godt den kan, i udviklingen af klubben, og bestyrelsen lover fremover at øve sig i så ofte som muligt at sige, ”det er vel nok en god idé – lad os se at komme i gang”. Vi håber så på, at flere får lyst til at sige, ”det er vel nok en god idé – det vil jeg gerne give en hånd med til at få gennemført”. Så kan vi dyrke sejlsporten med glæde i forening og fællesskab.

Den første opgave i den nye sæson, som vi i bestyrelsen gerne vil have assistance til at udføre, er selve standerhejsningen. Som en markering og tak for Mogens’ loyale støtte til Britta som største bidragsyder til klubbens ve og vel vil vi i år gerne bede Mogens udføre det ærefulde hverv at hejse SGS’ stander og flag i dag.

Imens flaget går til tops, skulle vi have sunget, så godt vi kan, SGS’ nye standerhejsningssang til melodien ”Nu går våren gennem Nyhavn” af Sigfred Pedersen, men desværre er sanghæftet med sangen bortkommet. Vi synger i stedet ”Der er ingenting der maner…”

Når sangen er sunget, og flag og stander er til tops, udråber vi et trefoldigt ’SGS længe leve’ efterfulgt af en salut, affyret af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2024 er skudt i gang.

Tak for jeres venlige fremmøde.

Med de bedste sejlerhilsener Niels Kjeldsen