Ny version af Gultuden

page1image18286624

Guldtuden

Lørdag d. 8. juni 2024

page1image18290160 page1image18287040

Sejladsen Guldtuden

For år tilbage indgik ’Guldtuden’ i Køgebugtkredsens Køgebugtmesterskab og var en natsejlads med 50-60 deltagende både. I 2018 besluttedes det at Hvidovre Sejlklub igen skulle arrangere en årlig distancesejlads, og navnet ’Guldtuden’ blev genbrugt, men sejladsen sejles nu som en kort dagsejlads med omvendt handikap på en bane med mange mærker. Det er en anderledes kapsejlads, hvor der har været mange spændende opløb ind under Kalvebodsbroen mod målet ud for Hvidovre Havn.

Banelængden tilpasses vejrforholdene og det tilstræbes at sejltiden bliver 4-5 timer. Sejladsen sejles efter omvendt handikap, så de små både starter først og de store til sidst. Der er start og mål ud for Hvidovre havn, og sejlrenderne i Kalveboderne indgår i banen. Det betyder at frihøjden under Kalvebodbroen (15 m) er en begrænsning for deltagelse. I banen indgår faste mærker i den nordlige del af Køge bugt. Der går typisk cirka 20 minutter mellem første og sidste båd er i mål. Ved tretiden tændes grillen, og der er socialt samvær med skipperskrøner og præmieuddeling.

Regler

Det er muligt at tilmelde sig enten et DH-løb eller et turløb. Turløb er for både uden kapsejladslicens, og bådene sejler efter søvejsreglerne og skal føre nationalflag.
DH-løbet sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler inkl. Dansk Sejlunions forskrifter.

Desuden gælder følgende:

 • Der sejles efter GPH mål, som dog i nogle enkelte tilfælde justeres med bådens og besætningens

  ’performancefaktor’ for at få en udfordrende sejlads for alle

 • Både uden licens tildeles sømiletider af arrangøren og alle både indgår i en fælles startliste
 • Resultaterne for DH-løbet og turløbet noteres på en fælles resultatliste

  Sejlerhilsen fra
  Hvidovre Sejlklub – kapsejladsudvalget

page2image18269200

• Det er ikke tilladt at sejle singlehand.

Ansvarsfraskrivning

Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.

Forsikring

Enhver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest onsdag d. 5. juni. Tilmelding sker ved udfyldelse af elektronisk tilmelding, som kan findes via:
https://schjeldrup.dk/guldtud/guldtudsmenu.html
hvor der også løbende kan ses en liste over de tilmeldte både.

På denne adresse vil sejladsbestemmelser, banekort og startliste også kunne findes efterhånden som dokumenterne bliver klar.

Ved tilmelding skal du oplyse

 • navn
 • adresse
 • mobiltelefonnummer
 • bådnavn
 • bådtype
 • kapsejladslicensnummer eller GPH sømiletid efter DH-reglen
 • hvorvidt båden skal deltage i kapsejladsløbet eller turløbet.

  Kender du ikke din båds sømiletider tildeler arrangørerne GPH ud fra lignende bådes sømiletider, som fremgår på Websejler.dk.

  Startgebyret

  Startgebyret er 200 kr., som enten kan betales kontant i HVS fra kl. 8.30-9.00 lørdag d. 8. juni eller via Mobile Pay til Arvid på tlf. nr. 4176 1487. Startgebyret dækker præmier samt moleøl og pølser efter sejladsen.

  Præmier

  Der vil være præmier for hver 3. deltagende båd. Præmieoverrækkelse, vil foregå kort efter sejladsen i forbindelse med grill og moleølsarrangementet.

  Skippermøde

  Vil blive afholdt lørdag d. 8. juni kl. 9:00 ved Hvidovre Sejlklubs Susets klubhus.

  Starttidspunkt:

  Første båd starter klokken 9:30 og hurtigste båd typisk en times tid senere.

  Spørgsmål og nærmere oplysninger

  Kontakt Arvid Schjeldrup-Andersen på tlf. 4176 1487 eller via email: gt24@schjeldrup.dk.

  Der vil også blive lagt informationer ud på facebook https://www.facebook.com/groups/350925918369789/ (Kalvebod Raserlaug).

  Sejlerhilsen fra
  Hvidovre Sejlklub – kapsejladsudvalget