Ændring til sidste referat fra BM-5

 Nabokrav DNR om afståelse af terrasseareal – status v. Niels Kjeldsen:

Teksten kunne misforstås og er derfor ændret!

Der er ikke kommunikeret yderligere med havnen siden sidste
SGS-bestyrelsesmøde den 8. april. SGS’ stilling er derfor indtil
videre uændret.

Havnen har ikke rapporteret tilbage, at sagen er sat i bero!

Mvh Niels