2/10 – Skippermøde kl. 11:00

SGS_afrigger

Som I allesammen ved, eller i det mindste har kunnet fornemme, så er folkene bag afriggersejladsen “PolarKop” dovent anlagte. Det har ihvertfald taget sin tid, at få lokket sejladsbestemmelserne ud af dem. Det skal indrømmes at vi på redaktionen har haft vores hyr med adgangen til hjemmesideskriveredskaberne, og at det vel i et eller andet omfang kunne undskylde bemelte sejladsansvarlige, HVIS det da ikke forholdt sig således, at DET ER DE SAMME FOLK !! Hva’ !! Det helt uanstændige i det forhold vender vi tilbage til – nu vil vi blot bringe:

POLARKOP 2010 – SEJLADSBESTEMMELSER

  1. Der afvikles PolarKop i to løb: LØB 1 for både med spiler, LØB 2 for både uden spiler. 
  2. For deltagende både og besætninger i LØB 1 gælder ISAF kapsejladsregler. For deltagende både og besætrninger i LØB 2 gælder De Internationale Søvejsregler. Når en båd fra LØB 1 mødes med en båd fra LØB 2 gælder De Internationale Søvejsregler.
  3. Både i LØB 1 MÅ IKKE føre nationalitetsflag. Både i LØB 2 SKAL føre nationalitetsflag.
  4. BANERNE vil blive meddelt på skippermøde (sejladsdagen kl. 11:00). For LØB 1 gælder at banen så vidt muligt vil blive udlagt som op-ned bane. For LØB 2 vil udmålt distance på kryds forsøges reduceret til et minimum. BANERNE vil læggessåledes at den omtrentlige forventede sejltid for en gennemsnitligt træg båd vil være 90 min.
  5. START for LØB 1 er ca. kl. 12:00 og for LØB 2 12:05 efter  – alle signaler afgives med håndvåben (5-4-1-0-4-1-0)
  6. Der er 5 (fem) minuters bonus til både der krydser startlinien eller mållinien med agter-enden først.
  7. Både der ikke er fuldført inden kl. 14:05 vil blive noteret “ikke fuldført” (eller blot “IF” !?!)
  8. Endelige sejladsbestemmelser – herunder de særlige regler for udleverde kendetegn der skal fastgøres på skibet og medbringes på hele sejladsen – gennemgås og udleveres på skippermødet.  
  9. Præmieoverrækkelse med almindelig hån og morskab kl. 14:30

HUSK tilmelding til sejladsen på liste i klubhuset.

HUSK at det vil være god stil, at lade besætningen stille op i de flotte SGS poloer eller i de fine T-shirts fra IF-DM.  

HUSK at bruge muligheden nedenfor til at søge gaster/gæster/kær’ster/skibe/skippere …