Introaften i Sejlerskolen

Klubhuset lagde torsdag d. 16/3-23 rammer til et velbesøgt intromøde for Sejlerskole sæson 2023.

Som aftenens første emner fik vi en række inspirerende og engagerede indlæg fra Niels Kjeldsen, Michael Christensen, Pernille Ravn og Magnus Reitzel, der tilsammen gav et farverigt billede af, hvilke muligheder det giver at være en del af SGS familien.

Efter Pernilles indlæg tror jeg at nogen af os en følte en længsel efter igen at være 8 år og kunne opleve det hele derfra. Også for de mere voksne blev der præsenteret muligheder for sammen med andre at dyrke interessen for sejlads, det være sig som gast i tirsdagssejladser eller ved at prøve kræfter i en kapsejlbåd om onsdagen.

Men formålet med aftenen var jo at give de fremmødte nuværende og kommende elever nogle konkrete informationer om, hvordan et sejlerskole kursus forløber.

Inden aftenens sidste moment, hvor de enkelte hold satte sig sammen med deres instruktører, var de af skoleudvalgets medlemmer, blevet præsenteret for: IF bådens egenskaber, hvordan man bør være klædt til en tur på vandet, hvordan bådene bliver klargjort, sat i vandet og tilrigget, hvordan en skolesejlads forløber, dagsturen i juni, natturen i august, duelighedsprøve, afslutning og optagning.

Der er fortsat stor interesse for at deltage i Sejlerskolen. Vi har for nyligt budt velkommen til Kaare Anshøj og René Salomon i skoleudvalget, og vi undersøger løbende mulighederne for at udvide med flere undervisningshold.

Sejlerskolens næste arrangement bliver en Vinterskoleaften den 13. april, hvor vi skal dykke ned i emner som: Bådenes betegnelser og udrustning, vindens virkning på sejlene og båden, tovværk og klargøring og håndtering af motor.

Poul Ottosen, Skoleudvalget.

Bestyrelsesmøde 2. marts 2023 kl. 18.30 i klubhuset

Deltagere inviteret: 

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand: Jesper Bay Esbensen, kasserer m.m. Britta Pedersen, sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen, suppleant med foretræde: Magnus Reitzel.

Særligt indbudte: Klubhusudvalget ved Helge Christensen, Niels Fjøs, Per Lassen samt ungdomsleder Kim Ravn og formand for skoleudvalget Poul Ottosen.

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Valg af dirigent

Robert blev valgt.

 • Afbud fra Anders Thorsted, Jesper Bay Esbensen og Niels Fjøs
 • Velkommen til særligt indbudte

Helge, Per, Kim og Poul blev budt velkommen og takket for fremmøde.

 • Forslag til, at klubhusudvalget og Kim Ravns dagsordensforhold behandles som pkt. 2

Taget til følge.

 • Forslag til, at klubbådenes status og fremtidige brug drøftes under pkt. 3

Taget til følge.

 1. Klubhusudvalg
  • Indkøb af lounge-møblement besluttes

Der blev kigget på flere muligheder og vejet for og imod. Der blev lagt vægt på, at lounge-møblerne skulle kunne anvendes både ude og inde samt være lette at flytte og nemme at vedligeholde. God siddekomfort og robuste materialer blev også vægtet højt. Valget faldt enstemmigt på model Sollerön fra Ikea. Per og Helge tager en tur i Ikea og laver kvalitetstjek, og hvis de lever op til kravene, sørger de for, at der bliver indkøbt 2 sæt møbler samt hyndeboks/bokse.

 • Reglement for benyttelse af lounge-møblerne drøftes

Møblerne skal primært anvendes på terrassen. Møblerne kan også anvendes inde i klubhuset og skal efter brug sættes tilbage på terrassen. Hynderne skal lægges i hyndeboksen, som aflåses med en lås, som klubhusnøglen passer til.

 • Status for renovering af belysning i klubhuset (go/no go?)

Udskiftning af loftbelysningen er indtil videre stillet i bero. Løsningen med 230V LED spots kræver, at alle loftplader skiftes samtidigt!  Et nymalet loft vil nok kræve, at væggene også males. Så med de nuværende lavere elpriser, er besparelsen ikke stor nok i forhold til den samlede udgift og det ret store arbejde. Men bestyrelsen arbejder videre med at nedbringe vores ret store elforbrug, som omfatter hårde hvidevarer, belysning og varme. Britta kunne oplyse, at forbruget for januar og februar er 1789 kWh! En udgift på kr. 7.728! Så tænk over, hvor vi kan spare el i klubhuset. Forslag modtages gerne.

 1. Skoleudvalg, Ungdom og kapsejladsudvalg – samarbejde vedr. IF klubbådene
 • Status på vedligehold og opgradering af ”Mose”-bådene og renovering af ”Etteren”

Magnus m.fl. starter renovering af Etteren i nær fremtid. Der er bestilt rulleforstag og nye sejl, som leveres i april. Michael henter rulleforstag hos John Mast og Allan Jensen aftaler det videre forløb med Høj Jensen Sails. Magnus sørger sammen med skoleudvalget for, at spil flyttes op på ruffet og bådene i øvrigt optimeres til kapsejlads.  

 • Fondsmiddelansøgninger og sponsorstøtte drøftes

IF-klubben har fået afslag på ansøgning om støtte fra DS. Det blev besluttet, at ungdom søger støtte hos DIF/DGI, da muligheden for et positivt tilsagn er størst for dem fremfor vores IF-projekt for nuværende.

 • Fordelingsaftale drøftes såvel som regler for brugen af klubbådene mellem de tre ”aktører”

Det ser p.t. ud til, at alle 3 skolebåde bliver besat af voksensejlere til onsdagskapsejladserne. Ungdomssejlerne finder det vanskeligt at binde sig for hele sæsonen i en IF’er og vil alternativt blive tilbudt gastepladser, når ungdomsaktiviteterne tillader det.   

Potentielle nye instruktører og nye medlemme

Kaare Anshøj har meldt sig som ny sejlerskoleinstruktør, og en mulig ny bådsmand er også på vej. Der holdes intromøde i Sejlerskolen den 16. marts. Vi mangler 2 kapskippere til onsdage, men har de videregående elever. Så kontakt Magnus, hvis du har lyst til det! 

 1. Meddelelse fra kassereren
  • Regnskabsforhold siden sidst

Vi har skiftet til el-leverandør med en lavere pris.

Ungdom har fået fondsmidler fra Nordea-fonden til indkøb af 2 Feva-joller.

 • Regnskabsassistance til IF-klubben (kan det arrangeres?)

Overvejes.

 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt – med status og kommentarer vedr. underafdelinger og udvalg
  • Ungdom /Kim

Vinterundervisning kører hver mandag. Teori, knob, fitness, film og hygge.

Pause i december.

Arrangementer på tværs af Køge Bugt Kredsen – skøjtehal, svømmehal.

Nye fondstilskud modtaget på hhv. 30.000 og 20.000 til indkøb af nye joller (laser og Feva).

Der drøftes hvilke jolletyper giver mest mening.

Feva-jolletrailer indkøbt fra Hellerup sejlklub. Muliggør transport af 3 Feva/Zoom8 joller uden at skulle låne hos naboklubber.

Sommerprogram planlægges. Spas og Sejlads, Stegelejr, Kredsmesterskab. Tursejlads med kølbåde for de store, Harboe Cup samt diverse events som forældre selv må stå for.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus

Øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 3

Oppustelige kapsejladsbøjer er indkøbt. Faste bøjer er ved at blive lavet. Magnus er ansvarlig for bemanding af skolebådene, når de anvendes til kapsejlads om onsdagen i samarbejde med Poul fra skoleudvalget.

 • Skoleudvalg / Michael

Der afholdes intromøde i Sejlerskolen onsdag d. 16/3-2023 kl. 19 i klubhuset for nye og gamle elever.

Øvrige forhold, der ikke er relateret til punkterne drøftet under pkt. 3

Ingen bemærkninger.

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels

Ingen bemærkninger.

 • Klubhusudvalg /Niels

Ingen bemærkninger.

Øvrige forhold, der ikke blev drøftet under pkt. 2

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels

Ingen bemærkninger.

 • Klubhuslån /Britta + Niels

Lånekontrakt og regler for brug er revideret og godkendt. Hjemmesiden opdateres.

Birgit Kjeldsen har overtaget administrationen af udlån fra Charlotte og er kommet godt i gang.

 • Automat-udvalg /Britta

Den gamle øl-automat bevares indtil videre. Den er stort set kun tændt nogle få timer om tirsdagen. En moderne automat vil være for dyr i drift i forhold til behovet.

 • IT – Hjemmeside /Michael

Nyt tema, hvor der er plads til annoncer fra sponsorer, er under udarbejdelse.

 • Udestående opgaver liste /Niels

Nyt punkt til listen: – Vedtægtsrevidering – arbejdsgruppe udpeget iht.

generalforsamlingen. Varetages af Gert og Ove.

 • POP UP-udvalg /Niels

Ikke behandlet (udsat).

 1. Forår – og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • Stander op (hjælp til praktiske opgaver på dagen søges – tilmeld hos Britta 😊)
 • Stander ned
 • Kalender

Forslag:

 • Besøg fra langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord/ sikkerhed generelt
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) hvad kan/vil vi deltage i?
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Festivitas: Sankt Hans, julearrangement, fastelavn, pandekagedage el.lign.
 • Åben hus/havnefest.

Medlemsinteresse undersøges.

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 1. Næste møde – onsdag den 5. april kl. 18.30.

Med venlig hilsen Michael Christensen/Sekretær

Klubudviklingsprisen 2023

SGS har mange ildsjæle, der virkeligt brænder for klubben og bruger mange timer på sagen.

To af dem er Pernille og Kim fra Ungdom! De er blevet nomineret til klubudviklingsprisen 2023 for deres kæmpe arbejde med at genetablere vores ungdomsafdeling. Synes du ligesom bestyrelsen, at deres arbejde skal belønnes med denne pris, så gå ind på nedenstående link og stem på dem!

Der kommer først en beskrivelse af alle nominerede kandidater og nedenunder kommer selve afstemningen.

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubudvikling-og-frivillighed/klubudviklingsprisen-2023

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Er du vores nye instruktør?

Vil du være med til at undervise elever på SGS´ Sejlerskole og eller være bådsmand – så er deltagelse i skoleudvalget måske noget for dig.

Skoleudvalget er en gruppe af klubmedlemmer i Sejlklubben Greve Strand SGS, som på frivillig basis er engageret i sammen at fremme interessen for at sejle med sejl og udbrede glæden ved aktiviteter på vandet.

Klubben udvider til sæson 2023 flåden med yderligere en båd til i alt tre IF både, alle med up to date sejl og rig. Bådene vedligeholdes af skoleudvalgets bådsmænd med bistand fra eleverne.

Vi oplever en stigende interesse for at tage duelighedsbevis på sejlerskolen og søger derfor flere i kræfter, der på sigt kan indgå som instruktører og bådsmænd.

Vi søger medlemmer der opfylder en eller flere af følgende punkter

 • kendskab til at sejle en sejlbåd, gerne med duelighedsbevis eller tilsvarende erfaring
 • lyst til at undervise voksne i praktisk sejlads på Køge Bugt i vores IF skolebåde
 • lyst til at deltage i aktiviteter som klargøring, søsætning og løbende vedligehold af bådene

Vi underviser efter Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsbevis for Fritidssejlere. Du vil blive tilbudt Dansk Sejlunions instruktørkursus, og afhængig af din erfaring blive indsluset gradvist til selvstændigt at være instruktør for et ugentligt undervisningshold.

Vi har bådene og eleverne. Du får glæden ved at give dine erfaringer videre og opleve elever, der over to sæsoner udvikler sig fra nybegyndere til at kunne sejle en kølbåd.

Ud over fornøjelsen ved en ugentlig undervisningsaften på vandet og samværet omkring bådene og i klubben har skoleudvalgets medlemmer mulighed for at låne skolebådene til egen fornøjelse.

For elever der har taget duelighedsprøve er der mulighed for videregående sejladstræning og kapsejlads.

Interesseret? – så lad os tage en snak om hvordan du kunne deltage i skoleudvalget.

Kontakt: Poul Ottosen, 21414049 / sejlerskole@sgs-greve.dk

Ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag 19 januar kl. 19

Torsdag den 19. januar 2023 afholdt vi generalforsamling i SGS. De fremmødte ønskede hinanden Godt Nytår med et glas Asti og et stykke kransekage, hvorefter generalforsamlingen gik i gang.

33 medlemmer var mødt frem, og formand Niels Kjeldsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med at informere om, at punkt 9 på dagsordenen var trukket tilbage. En revidering af vedtægterne vil i stedet finde sted indtil næste generalforsamling med det formål at modernisere sproget og tilrette, hvor tiden er løbet fra formuleringer etc.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.

Geert Lehmann blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til § 9 i vedtægterne. Han konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 10, samt at punkt 9 ”forslag til vedtægtsændring” blev trukket tilbage. Geert Lehmann m.fl. har tilbudt at revidere vores vedtægter, så de fremstår letforståelige på nutidsdansk. Herefter gav han ordet til formanden.

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formandens beretning er sendt til alle medlemmer på mail, og ingen af de tilstedeværende ønskede den læst op. Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Jesper Bay fremlagde regnskabet, som er godkendt af vores revisorer uden anmærkninger. I formandens beretning under klubbens tilstand fremgår det, at regnskabet i store træk følger det for 2022 lagte budget. Efter ganske få spørgsmål blev regnskabet godkendt.  

 1. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Budget for 2023 blev delt op i nye tiltag og øvrige punkter. Sidstnævnte blev gennemgået af Jesper med ganske få spørgsmål. Bestyrelsens nye tiltag blev forelagt af Michael Christensen og Poul Ottosen. De nye tiltag fremgår af det notat, som er vedhæftet formandens beretning. Der var en god og livlig debat omkring dette punkt. Konklusionen blev, at der skal indkøbes nye terrassemøbler, og belysningen i klubhuset skal skiftes. Dette varetages af Klubhusudvalget. Endvidere skal der købes nye sejl og rulleforstag til IF’erne. Magnus og Michael er tovholdere her.

Der var bred enighed om, at opgraderingen af IF’erne er et af de tiltag, der kan sikre flere medlemmer til SGS.

Budgettet blev godkendt.

 1. Valg af formand

Niels Kjeldsen blev genvalgt som formand.

 1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Michael Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende valgt:

Magnus Rietzel, Robert Korsiara-Petersen blev genvalgt og Anders Radoor Olesen blev valgt i stedet for Arne Strange, der havde valgt at trække sig tilbage. Formanden takkede på bestyrelsens vegne Arne for hans hjælp og støtte til klubben.

 1. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Som revisorer blev følgende valgt:

Jørgen K. Petersen og Annie Madsen.

Som revisorsuppleant blev Jytte Larsen valgt.

 1. Forslag til vedtægtsændring

Punktet var trukket fra dagsordenen.

 1. Eventuelt

Frank Have meldte sig til arbejdsgruppen omkring nye vedtægter, som består af Geert Lehmann og Ove Strøm.

Formanden takkede dirigenten for at styre forsamling og for god ro og orden under generalforsamlingen samt en særlig tak til ildsjælene i de forskellige udvalg, der udgør sejlklubben.

Greve den 20.03.2023

Signeret af:                                                                               Signeret af:

Dirigent Geert Lehmann                                         Sekretær Michael Christensen.

Café Fremtiden torsdag d. 23 februar 2023 kl. 18

Ingen tør ændre på konceptet så det fortsætter som tidligere med en varm ret, der udleveres ved buffeten sammen med et eller flere glas selvskænket vin – endda til de samme priser som tidligere (60,- for mad og 10,- pr. glas vin). Efter spisningen er der fællessang akkompagneret af Allan.

Næste punkt på programmet er kaffe og bankospil med gode gevinster. Prisen pr. bankoplade er som hidtil 10 kr.

Vi mødes kl. 18

Bindende tilmelding senest fredag den 17.2.23 til Britta@sgs-greve.dk.

Husk at tjekke bekræftelse fra Britta!

Betaling for mad til Allan på MobilePay: 61 33 83 00

 Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen