Omvendt respit sejlads.

Lang, kort, tyk eller tynd båd? Alle kan deltage i en omvendt respitsejlads. Vi overvejer en sejlads d. 13/9 eller 20/9, men tjekker lige interessen først? Send en SMS til Michael på 40607462 med dit navn og bådtype, hvis du vil deltage! Vi skal være mere end 10 både for at sejladsen bliver afviklet. 

Med sejlerhilsen Kapsejladsudvalget. 

Referat af bestyrelsesmøde 24/8 kl 18.30.

Deltagere inviteret:

Formand: Niels Kjeldsen, næstformand, sekretær & IT: Michael Christensen, kasserer m.m.: Britta Pedersen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, bestyrelsesmedlem Magnus Reitzel, suppleant med foretræde: Robert Kosiara-Pedersen, suppleant med foretræde: Anders Radoor Olesen 

Dagsorden

 1. Meddelelser fra formanden
  • Afbud: Afbud fra Robert
 • Valg af dirigent: Magnus blev valgt
 • Indkommet forslag til bestyrelsesmødereform fra Anders Thorsted som følger:

Pkt. A – 15 min. debat

Prioritering af vores indsatser – hvor skal vægten ligge? F.eks. udviklende versus vedligeholdende versus struktur/organisering versus … ?

Lad os forventningsafstemme.

De almindelige rutiner skal passes, men overordnet set vil vi gerne udvikle        Sejlklubben. Udover sejlsport vil vi gerne favne bredere til at omfatte al vandsport.

Pkt. B – 15 min. debat

Disciplin under møder. Hvordan kommer vi hurtigere til beslutninger

 • Agenda – fast? punkter?

Den nuværende skabelon er fin. Dagsorden skal udsendes senest én uge før mødet.

 • Hvad kan med fordel tages på teams?

Enkelte emner, der kræver hurtige beslutninger kan med fordel tages virtuelt. Alle har mulighed for det.      

 • Hvad kan med fordel være lektier?

Alle skal forberede sig inden møderne, så vi kan komme til hurtige beslutninger.  

Pkt. C – 30 min. debat

 • Visionen SGS 2030
 • Hvilken proces skal igangsættes for at nå til en “leverance” af visionen
 • Hvem skal involveres (dem, der kan og vil…) helst en “projektleder” udenfor bestyrelsen
 • Bestyrelsen er opdragsgiver og kan udstikke indsatsområder…

Magnus foreslår, at vi skal uddannes til at kunne afholde større stævner. Der er flere blandt Ungdom, der har lyst til at tage kurser under DS. Banehjælper, Baneleder, Dommer o.s.v. Vi skal fastlægge hvilken vej Sejlklubben skal overordnet set gå. DS har f.eks. et begreb, der hedder ”ungdomsvenlig klub”, hvor bestemte kriterier skal være opfyldt. Det kunne være en mulighed? Hvor er vi i 2030 som klub?  Havnebestyrelsen skal med på råd. Evt. en projekt-leder udenfor bestyrelsen, der koordinerer udviklingen, men bestyrelsen afstikker rammerne.

Magnus vil gerne helt konkret arbejde mere med IF- projektet for at integrere de videregående skoleelever og få flere fra Ungdom med.

Lektie til næste møde: Hvilke indsatsområder skal vi fokusere på?

 1. Økonomi
  • Meddelelse fra kassereren
  • Regnskabsforhold siden sidst

 Anders T og Britta kigger på Ungdoms regnskab. Der ligger bevillinger,  som endnu ikke er brugt. IF-projektet er ca. kr. 15.000, – dyrere end budget. Havemøblerne plus hynder er ca. kr. 4000,- dyrere end budget til gengæld har kapbøjerne været ca. kr. 2.000, – billigere og elregningen er lav, så samlet set er der balance mellem regnskab og budget.

Ansøgning til Fritidsrådet Greve kommune

Pernille har søgt til Ungdom, ansøgningsfrist var 15. august. Der kan kun søges én gang pr. forening.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet

 1. rundt – med status og kommentarer vedr. drift i underafdelinger og udvalg        
 • Ungdom /Anders
 • Siden sidst

Stegelejren er afholdt med stor succes. Der er købt 1 flydedok til én Rib og den fungerer godt. Er betalt fra 2022 regnskab. Ungdom overvejer en til. 1 Zoom jolle købt og sammen med 2 lånejoller fra Solrød, er der et felt på 3. 2 laser joller købt plus 2 private joller, her er der et felt på 4. Der er kommet en ny træner, der hedder Peter. De ældre fra ungdom træner de yngre mod betaling. Der skal ryddes op i Humlebo. De store oppustelige kapmærker kan med fordel lægges i masteskuret, så luften ikke skal ud hver gang. Niels undersøger muligheden. Kan vi få mere skurplads? Niels spørger Havnen.

 • Kapsejlads /Michael & Magnus
  • Siden sidst

Kommende IF DM er på plads, stor velvilje fra Havnen med hensyn til plads i havnen samt kvikløft. IF érne kører fint, men der mangler DH både tirsdage og onsdage. Hvordan får vi flere på vandet?

 • Skoleudvalg / Michael
  • Siden sidst

Andens mastestøtte skal kontrolleres/renoveres? Anders T tager en snak med Poul om fremtiden for skoleudvalget. Der er kommet et nyt medlem, som har været instruktør i Kastrup. Britta kontakter ham med hensyn til hvad han vil?

 • Familiekapsejlads /Britta & Niels
  • Siden sidst, Intet ny
 • Klubhusudvalg /Niels
  • Nye glas

Ikke aktuelt. Måske ny og bedre opvaskemaskine kunne overvejes? 

 • Standermast-renovering

Anders Radoor, Magnus og Michael kigger på standermasten. Der skal lånes stativ eller lignende, hvis råen skal skiftes? Vejrstationen kan evt. flyttes derop?

 • Tirsdagsbevægelsen /Niels
  • Status?, Intet nyt
 • Klubhuslån /Britta + Niels

p.t. udlejet for kr. 27.000, – i år. Kun få lejer grillen og Tv-skærmen. Flagene lejes mere.

 • IT – Hjemmeside /Michael
  • Nyt i cyberspace?

Nyt layout/tema overvejes som vinterprojekt. Evt. hold-tilmelding på siden? Ala ”Holdsport” kan evt. bruges som basis for hjemmesiden? Kunne bruges af ungdom, skoleudvalg og kapsejlads samlet? Anders Radoor og Michael kigger på det.

 • Udestående opgaveliste /Niels
  • Vedtægtsrevidering – godkendelsesgruppe udpeges efter sejlsæsonen
  • Pop-up-udvalg eller faste nye udvalg /Niels
  • Klubudviklingsudvalg – drøfte, om der kan/skal etableres et sådant
  • Engagere os mere i DSU-aktiviteter samt promovere de mange tiltag, kurser og forslag, der kommer fra unionen. Hvad synes bestyrelsen?
 1. Kalendersatte forårs- og sommeraktiviteter samt næste vinter
 • 1. oktober: Stander ned med frokost og afriggersejlads.
 • Kalender

Indkomne forslag til klubaftenaktiviteter

 • Besøg fra Langturssejlerne om muligt
 • Kurser i knob/fortøjning/havnemanøvre/brand/ el om bord etc.
 • Eksterne kurser og møder (DGI, DSU) – hvad vil vi deltage i?
 • Sikkerhed generelt
 • Gelcoat- og glasfiberkursus
 • Sankt Hans
 • Julearrangement
 • Fastelavn
 • Pandekagedage (fordelt med løs hånd)
 • Åben hus /fest

Mindst 2 emner til vinter. Forslag fra medlemmerne modtages meget gerne. 

 1. Eventuelt
 2. Næste møde torsdag d. 21/9 kl 19?

Greve 24/8 – 2023, på vegne af bestyrelsen:

Michael Vejgaard Christensen

IF-DM I SGS 2023

SGS har fra 25 til 27 august været vært for et officielt IF-DM. Vi fik samlet de 10 båd, der kræves fra Dansk Sejlunion, for at stævnet er et officielt DM. Det har det ikke været siden 2019. Der er en række krav fra DS, der skal opfyldes og det lykkedes ved fælles hjælp, at få det på plads i sidste minut! Fredag aften bød på en lille tune-up sejlads i let vind. Lørdag og søndag fik vi afviklet i alt 8 sejladser under meget varierende vindforhold, fra let til hård vind, med og uden bølger – perfekte forhold til et DM. Stor tak til alle, der hjulpet med det praktiske uden jer var der intet stævne. Kæmpe tak til sejlerne, der deltog med stor entusiasme. En speciel tak til SGS Ungdom, der sejlede i Moseanden og til drengene, der sejlede mærkebåde. Super dejligt.

Vi håber, vi kan gentage sejladsen igen næste år med endnu flere både.

Alle billeder er taget af Frank Have.

Du kan se flere på sejlklubbens Facebook side og i klubhuset på onsdag, stor tak til Frank!

Uforglemmelig sejladseventyr og stærke venskaber på Stegelejr 2023

I sommerens noget ustadige vejr blev Stegelejr 2023 en sand fest for sejlentusiaster, hvor 51 unge sejlere fra sejlklubberne i Købe Bugt (KJS, SGS, SKB, VSK, BSS) i uge 31 samledes til sejlercamp på Møn. Havet og havnen ved Stege Sejlklub var vores legeplads, vinden vores ledsager, og sammen skabte vi minder for livet.

SGS Ungdom lagde hårdt ud med at flashe vores shark slippers 😊

De fede sejladsoplevelser var i højsædet, da vi kastede os ud på bølgerne med entusiasme og mod. Kapløb, udfordringer og teamwork fyldte dagene, og hver eneste sejltur blev et eventyr i sig selv. Nogle dage med næsten ingen vind og andre med næste for meget vind. Havet lærte os ydmyghed og tålmodighed, og alle blev bevidste om hvor vigtigt samarbejde er for at få en god oplevelse på vandet.

Campen bød på langtur i jolle rundt om Lindholm, tur til Nyord hvor der blev grillet burger, aftenbadning, Oreo-leg, den legendariske kagekonkurrence, kapsejlads-træning, makker-bytning i joller og afprøvning af nye jolletyper. For de største sejlere var der også arrangeret wakeboard et par aftner. For de mindste gik turen den ene dag til Møns Klint, da vinden var for kraftig på vandet for dem.

Men det var ikke blot sejladsen, der gjorde Stegelejr 2023 uforglemmelig. Denne camp viste os, at venskaber ingen grænser kender. På tværs af klubber og baggrunde knyttede de unge sejlere bånd, der vil vare ved. Udveksling af erfaringer, latter og gode historier I klubhuset og teltene skabte en følelse af samhørighed, der rækker længere end sejladsen.

Nu hvor sejladsen er slut, og lejren er pakket sammen, sidder vi som trænere tilbage med hjertet fuld af taknemmelighed og minder. De nye venskaber, der er skabt, og udviklingen af de unges sejlerevner, vil følge os i mange år fremover. Og som vi kigger mod fremtiden, er de fleste af os allerede ivrige efter at vende tilbage til Stegelejr næste år. For når passionen for sejlads og styrken i venskaber forenes, kan kun det bedste vente forude.

Stegelejr 2023 var mere end en sejlercamp – det var en fejring af fællesskab, sejlerpassion og uforglemmelige øjeblikke – vi gør det igen i 2024! 

Med sejlerhilsen, SGS ungdom

Onsdagskap.

Onsdag d. 2/8 starter onsdagskapsejladserne igen! Der er skippermøde kl. 18 og 1. start kl. 18.45. Vi håber, at I alle har haft en god ferie på trods af vejrliget, der ikke har været optimalt for sejlerferie! ØV!

Men vi håber, at I alligevel er friske til 9 nye kapsejladser?

Nye deltagere kan tilmelde sig til Michael/40607462

Vi ses!

Mvh Kapsejladsudvalget

Præmieuddeling forår 2023

I foråret har vi fået afviklet 8 sejladser med hjælp fra Ungdom, som har lagt banen til os.

I år har vi, som noget nyt, fået krydsstarter og alle har sejlet op/ned baner. Vi har haft op til 16 både på vandet ved den omvendte respit sejlads og det er en klar fremgang. Der er stadig plads til flere, Grib chancen og kom på vandet!

Allan D 313, vandt IF løbet, tæt fulgt af Magnus i D 91 og Flandrup på en flot 3. plads i D 286.

2. start blev vundet af Michael i Langø 10 meter fulgt af Heino i Arcona 32. Det har været et supergodt forår, som er gået alt for hurtigt! Vi ses igen onsdag d. 2 august! 

I ønskes alle en god ferie!

Mvh Kapsejladsudvalget/Michael

Onsdagskapsejlads forår 2023

2. Start: Blandet DH.

Onsdag d. 28/6 vil der efter sejladsen være præmieuddeling i klubhuset. Grillen vil være tændt, så du kan grille din medbragte mad og udvalget byder på øl og vand. Sidste sejlads tæller naturligvis også med og stillingen er tæt i IF løbet. Det bliver spændende!! 

Mvh kapsejladsudvalget/Michael